Iekšējās kārtības noteikumi

Viesnīcas “Priedes māja”

Iekšējās kārtības noteikumi

No 15:00

 • Minimālais reģistrēšanās vecums – 18.
 • Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam viesnīcā var uzturēties vienīgi kopā ar vecākiem vai citām pilnvarotajām personām.
 • Reģistrējoties nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Līdz 12:00

Vēlīnais izbraukums ir pieejams atkarībā no viesnīcas noslogojuma.

Autostāvvieta atrodas viesnīcas iekšpagalmā. Autostāvvietas ietilpība ir ierobežota, lai garantētu vietu, lūgums to pieteikt numura rezervācijas laikā.

 • Viesnīca nenes atbildību par viesu numuros atstātām mantām, kā arī bez uzraudzības atstātām mantām viesnīcas publiskajās telpās.
 • Nedodiet trešajām personām sava numura atslēgu.
 • Drošības apsvērumu dēļ, personām, kuras uzturas viesu numurā pēc 23:00, lūgums recepcijā uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 • Viesnīca patur tiesības izsaukt policiju un izlikt no viesnīcas viesus, kuri apreibinošo vielu reibumā ir agresīvi un traucē, kā arī apdraud viesnīcas darbiniekus un citus viesnīcas apmeklētājus!

Filmēšana un fotografēšana komerciāliem nolūkiem jāsaskaņo ar viesnīcas administrāciju.

 • Viesnīcas galvenajā ēkā un SPA zonā mājdzīvnieku uzturēšanās nav atļauta.
 • Kopā ar mājdzīvniekiem iespējams nakšņot, veicot piemaksu – 30-60 EUR / par nakti.
 • Mājdzīvnieki jāreģistrē reizē ar savu reģistrāciju viesnīcā. Sods par laicīgu dzīvnieku nereģistrēšanu- 200 EUR.
 • Norēķināties par viesnīcas pakalpojumiem iespējams skaidrā naudā (EUR) , ar pārskaitījumu vai maksājuma karti.
 • Mēs pieņemam VISA un Mastercard maksājumu kartes.
 • Apmaksa jāveic ne vēlāk kā reģistrēšanās brīdī viesnīcā.
 • Smēķēšana viesu numuros un publiskajās zonās ir aizliegta. Sods par šo noteikumu pārkāpšanu – 200 EUR.
 • Viesnīcas iekšpagalmā ir speciāla zona smēķētājiem. Mūsu darbinieki Jums laipni tās parādīs.

Numuru uzkopšana tiek veikta laika periodā no 10:00 – 16:00. Ja šajā periodā, viesa dēļ nav bijusi iespējama numura uzkopšana, tad tā tiks veikta nākamajā dienā, bet tekošajā dienā, pēc viesa pieprasījuma, iespējama dvieļu nomaiņa.